VillaGok vejrstation

Vejrstationen, en Meteoscan Pro 923, er købt for 1500 kr i Bilka. (Den sælges i andre lande under navnene Honeywell TE923W, Mebus TE923 og Irox USB pro.) Modtageren ses her til højre.

 

Måledata sendes trådløst fra fire udendørs enheder, som måler: 1) vindhastighed/retning, 2) temperatur/luftfugtighed, 3) nedbør og 4) UV stråling. Modtageren måler desuden lufttryk og indendørs temperatur/luftfugtighed. Den kan tilsluttes en PC med et USB kabel, hvorved data løbende kan opsamles, bearbejdes og sendes til f.eks. DMI Borgervejr.

 

Kvaliteten af enhederne er ganske rimelig i forhold til prisen, og vejrstationen er da også blevet rosende omtalt af udvikleren af Weather Display. Opsætningen er forholdsvis enkel, og signalerne fra udendørs enhederne modtages umiddelbart uden problemer. Ved tilslutning af PC kan modtagelsen være lidt mere kritisk, men det hjælper tilsyneladende at øge afstanden mellem PC og modtager. Orienteringen af enhederne kan også spille ind: UV signalet faldt ind imellem ud, da jeg flyttede modtageren til dens nuværende placering. Siden jeg forsøgsvis drejede UV-måleren 180° har modtagelsen været stabil.

Vindmåleren var først placeret på sydgavlen i ca. 5,5 meters højde. Det var ikke helt ideelt, da målingerne påvirkes af huset, og der desuden er en del træer, som skærmer noget ved vestlige vindretninger.

I forbindelse med overdækning af terrassen blev vindmåleren i juni 2007 flyttet til nordgavlen. Den blev ved samme lejlighed monteret på en antennemast, så den nu sidder i 8 meters højde. Selv om den hermed er kommet fri af huset, skærmer træerne mod vest stadig noget for denne retning.

Data sendes med 33 sekunders mellemrum.

Regnmåleren er en vippe-måler, dvs. den indeholder en tragt og en vippe, som vipper hver gang en bestemt vandmængde er løbet gennem tragten. Opløsningen på 0,7 mm pr. vip er relativt grov, men nøjagtigheden er fundet glimrende ved sammenligning med en almindelig kobber regnmåler.

Data sendes med 183 sekunders mellemrum.

UV-måleren angiver strålingens intensitet i form af UV-index (fremfor den korrekte tekniske enhed W/m²). Se siderne med grafer for en beskrivelse af UV-index. I den sidste del af 2007 virkede det som om, at de målte værdier lå til den lave side. Da solen tog til i foråret 2008 var der ingen tvivl om, at værdierne var for lave. I starten af maj fjernede jeg forsøgsvis et filter, som sidder over sensoren. Resultaterne stemmer nu rimeligt overens med data fra DMI op til omkring UV-index 5. Ved højere intensiteter giver måleren fortsat for lave værdier, og der ses en tendens til et dyk, når intensiteten er højest (dvs. de højeste værdier måles før og efter solen står højest). Fremtiden må vise, om sensorens følsomhed fortsat falder...

Data sendes med 300 sekunders mellemrum.

UV- og regnmåler var oprindeligt placeret på toppen af et læhegn som vist på billederne ovenfor. Ved overdækning af terrassen blev de flyttet til en stander midt i hindbærhegnet, som kan skimtes i baggrunden på de foregående billeder. Højden er ca. 1,5 meter.

Termo/hygrometret er placeret på nordgavlen i lidt over 2 meters højde.

Data sendes med 47 sekunders mellemrum. 

Hjem